• slider image 232
:::
活動 教導處 - 教導處 | 2022-05-11 | 人氣:243

反毒宣導參考資料

(1)好扯!咖啡、奶茶、巧克力都可以做成毒品!(蔡阿嘎x中信反毒教育基金會)(4分)

https://www.youtube.com/watch?v=P0Ft8nxvGok

(2)「守住立場 絕不越界」-110年法務部反毒宣導影片(2分)

https://www.youtube.com/watch?v=n1g63NFsekg

(3)「K他命運交響曲」動畫宣導影片 (22分)

https://www.youtube.com/watch?v=DmuPTO5pzYo